W Grupie TRECOM w codziennej pracy kierujemy się trzema zasadami: Kreacja, Bezpieczeństwo, Rozwój.
Zgodnie z tym mottem, tworząc nasze produkty, koncentrujemy się na obecnych potrzebach Klientów, ale z także z myślą o przyszłości – patrzymy szeroko i długoterminowo. Jesteśmy świadomi wielowymiarowego wpływu rozwoju gospodarki cyfrowej na środowisko i społeczeństwa. Widzimy go na co dzień w swoich domach, za oknem, w mediach. Dlatego jako zwyczajni ludzie wspieramy transformację w kierunku zrównoważonej gospodarki swoimi codziennymi przemyślanymi działaniami i decyzjami. Jako projektanci i dystrybutorzy systemów informatycznych, poprzez tworzenie usług i narzędzi z poszanowaniem środowiska, mamy możliwość wpływania, aby biznesy naszych klientów stawały się energooszczędne i niskoemisyjne.

Rozumiejąc specyfikę sektora technologicznego i analizując jej wpływ na otoczenie Grupa TRECOM koncentruje swoje działania na trzech głównych obszarach: energooszczędność, zarządzanie odpadami elektronicznymi, użytkowanie technologii w zgodzie ze środowiskiem.

Nasze działania wpisują się w ogłoszoną przez ONZ w 2015 r. strategię rozwoju dla świata: Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. To zobowiązanie przyjęte przez 193 państwa do podejmowania działań zmierzających do realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs). Ich założeniem jest zapewnienie godnego życia wszystkim ludziom, pokoju i postępu gospodarczego, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Poniżej prezentujemy cele i zaplanowane działania, jakie przyjęliśmy i realizujemy jako Grupa, aby…
…nasze IT stało się Green IT.

DZIAŁANIE NA RZECZ
KLIMATU

poprzez:
 1. redukcja emisji gazów cieplarnianych
  Osiągnięcie zerowej emisji netto dla zakresów 1 i 2 do 2040 r.
  Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 r.
  Redukcja emisji CO2 o 60% do 2040 r.

W jaki sposób:

 • Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych o 60%
 • Współpraca z kontrahentami, którzy realizują cele ESG i wdrożyli rozwiązania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
 • Ograniczenie podróży służbowych samochodem, samolotem na rzecz dojazdu pociągiem lub spotkań online
 • Dostosowanie infrastruktury w siedzibach spółek, aby sprzyjała wyborowi ekologicznych środków transportu w dojazdach do pracy: rower, hulajnoga, transport publiczny
 1. zmniejszenie zużycia energii

W jaki sposób:

 • Tworzenie i poszukiwanie na rynku innowacyjnych rozwiązań:
  • Zastosowanie rozwiązań Virtualization (tworzenie całej infrastruktury wirtualnej), pozwalających na zmniejszenie liczby potrzebnych maszyn i serwerów, a w efekcie znaczące obniżenie zużycia energii i koniecznego chłodzenia
  • Zużycie chłodzenia – współpraca z partnerami oferującymi alternatywne technologie takie jak chłodzenie cieczą lub chłodzenie w serwerze czy nowe serwery o dużej gęstości, wykorzystujące wodorowe ogniwa jako ekologiczne źródło energii
 • Stosowanie w codziennej pracy zasad „Green Coding”/”Green Software Engineering”: wykorzystywanie kodów, algorytmów o mniejszym zapotrzebowaniu mocy obliczeniowej, wybór/tworzenie mniej energochłonnych aplikacji, re-using kodu, wykorzystanie AI do analizy danych,
 • Edukacja Pracowników w zakresie cyfrowej higieny

wdrożenie normy środowiskowej ISO 14001 do 2050 r., której wymogi zmierzają do powodują maksymalne ograniczenie negatywnego wpływu organizacji na środowisko.

ODPOWIEDZIALNA
KONSUMPCJA I PRODUKCJA

poprzez:
 1. Stosowanie zasady 3R (Reduce, Reuse, Recycle)/3U
  (Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj):

W jaki sposób:

 • Ograniczenie odpadów elektronicznych poprzez współpracę z producentami sprzętu, którzy ponownie wykorzystują użyty (zadeklarowany poziom zwrotu produktów: 100%)
 • Wykorzystywanie sprzętu, który otrzymał drugie życie (wzrost zamówień tej kategorii sprzętu: o 5% do 2030 r.)
 • Dobór kontrahentów, którzy stosują ekologiczne podejście także do opakowania swoich produktów: używanie ekologicznych, odzyskiwalnych materiałów, optymalizaccja opakowań
 • Właściwa i bezpieczna dla środowiska utylizacja sprzętu elektronicznego we współpracy z wyspecjalizowaną firmą
 • Cyfrowe zarządzanie obiegiem dokumentów i ograniczenie zużycia papieru
 • Zmniejszenie zużycia plastiku przez pracowników Grupy TRECOM na rzecz materiałów wielokrotnego użytku: szkło, wielorazowe pojemniki,
 • Segregacja odpadów w siedzibach spółek

INNOWACYJNOŚĆ, PRZEMYSŁ,
INFRASTRUKTURA

poprzez:
 1. Dostarczanie do Klientów ekologicznych rozwiązań

W jaki sposób:

 • Tworzenie rozwiązań opartych o technologię niskoemisyjną i energooszczędną,
 • Opracowywanie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo cyfrowe
 • Operacyjne wspieranie Klientów w sytuacjach awaryjnych sprawnym przez Dział Serwisowy
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji Pracowników
 • Wymiana doświadczeń z partnerami nt. praktyki i rozwiązań sprzyjających środowisku i transferowanie tej wiedzy do Pracowników